Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Lebenswissen­schaftliche Fakultät - Institut für Psychologie

Publikationen

zurück

Mag. Karolina Kolodziejczak

Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie2019


Kolodziejczak, K., Rosada, A. Drewelies, J., Duezel, S., Eibich, P., Tegeler, C., Wagner, G. G., Beier, K. M., Ram., N., Demuth, I., Steinhagen-Thiessen, E., & Gerstorf, D. (2019). Sexual activity, sexual thoughts, and intimacy among older adults: Links with physical health and psychosocial resources for successful aging. Psychology and Aging, 34, 389-404. doi: 10.1037/pag0000347


2014


Kołodziejczak, K., Wicher, K., Witkoś, M. (2014). Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Remedium, 1(251), 25-27.

Kołodziejczak, K., Witkoś, M. (2014). Edukacja seksualna dzieci w okresie wczesnoszkolnym. In A. I. Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski, M. Rękosiewicz (Ed.), 6-latki w szkole: rozwój i wspomaganie rozwoju (pp. 143-163). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.